Hizmetlerimiz

Gümrük Müşavirliği

Hızlı ve sorunsuz ithalat-ihracat gümrüklemesi- Aktarma (Transit ) işlemleri- Nakliye ve sigorta işlemleri-Online gümrük beyannamesi, birlik tescili işlemleri Müsaade, ön izin, kontrol belgesi alımları-Yatırım teşvik D.İ.İ.B ve H.İ.İ.B belgesi alımı, revizesi ve kapatılması Genel ve özel antrepo izin alımları-Mevzuat ve tarife danışmanlığı-Bağlayıcı tarife bilgisi, müracaat, takip ve sonuçlandırması-Kambiyo mevzuatı uygulamaları Gözetim belgesi alınması-Kota belgesi alınması-Kayıt belgesi alınması-T.S.E belgelendirme uygulamaları-Serbest bölge işlemleri-Kurye ve evrak teslimi

Danışmanlık

Yatırım Teşvik, Dahilde İşleme Rejimi başvuru, takibi ve bunlara bağlı proje ve uygulamaları, Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü, E-Ticaret işlemleri, Hızlı Kargo taşımacılığı, Genel ve Özel Antrepo açılışı ve işletilmesi sırasındaki sürekli danışmanlık hizmetleri, Serbest Bölgeler mevzuatı ve uygulamaları, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi, Ekonomi Bakanlığı (DTS) Dış Ticarette Standardizasyon başvuruları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve bağlı birimlerde alınması gereken uygunluk belgesi başvuruları, İŞGÜM Kontrol Belgesi, Gözetim Belgesi, door to door anahtar teslimi projeler ile birlikte mevzuat bilgilendirme servisimiz, sektörel ve genel konularla ilgili düzenli mevzuat bilgilendirmesi yaparak müşterilerine, dış ticaretin tüm konularında destek olmakta ve çözümler üretmektedir. Sektörel birlik ve derneklere sürekli gümrük ve dış ticaret danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Lojistik

Doğru zamanda, istikrarlı teklifleri ile doğru fiyatla müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü kara deniz hava servis hizmeti ve bilgi akışının ürünlerin başlangıç noktasından teslim edildiği son noktaya kadar olan tedarik zinciri içindeki hareketinin etkili ve verimli bir biçimde planlanmasını, uygulanmasını, taşınmasını, depolanmasını ve kontrol altında tutulmasını sağlayarak organizasyon yapısını sahip olduğu lojistik ortaklıklar aracılığı ile çözümlemektedir.